น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 500 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100 - 400 เมตร แบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากชั้นล่างสุดขึ้นไปชั้นบนสุด 1500 เมตร ลำน้ำเมื่อตกลงมาแล้วจะไหลลงแม่น้ำแควใหญ่บริเวณที่ทำการอุทยาน เดิมน้ำตกนี้ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย อันเป็นชื่อลำห้วยม่องลายที่เป็นต้นน้ำ [1] โดยบริเวณน้ำตกจะมีน้ำตลอดปีแต่จะมีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนธันวาคมถึงเมษายน

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุแต่เดิมมีชื่อว่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหม่องกระแทะ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ณ หมู่บ้านหม่องกระแทะ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แต่พื้นที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเกินไปและหนทางไปมาไม่สะดวก จึงย้ายที่ทำการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหม่องกระแทะไปอยู่ที่บ้านหนองหอย ตำบลวังดัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2519 และเปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่ว่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ เพราะมีน้ำพุอยู่ในบริเวณศูนย์ฯ การคมนาคมสะดวกและเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดการให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติในลักษณะซาฟารี ซ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากน้ำพุไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ สัตว์ป่าที่ทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุนำมาเลี้ยงขาดน้ำ จึงได้ย้ายศูนย์ฯ เขาน้ำพุ อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2522 มาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน คือ บริเวณห้วยสะด่อง ตำบลท่ากระดาน อำเเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

ถ้ำพระธาตุ

อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณประมาณ 8 กม. ห่างที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 12 กม. เป็นถ้ำขนาดใหญ๋ถื้นถ้ำเรียบมีความยาวประมาณ 200 ม. มีหินงอกหินย้อยงดงามมาก หินส่วนใหญ่จะโปร่งแสง มีหินทรายรูปพระธาตุ หรือรูปนกอินทรีย์หุบปีกตั้งอยู่กลางถ้ำ นอกจากนี้ยังมีเสาเอก เสาโท อยู่ภายในถ้ำอีกด้วย การเข้าชมถ้ำพระธาตุ นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ ที่ทำการ ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางให้

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีเนื้อที่ประมาณ 957,500 ไร่ หรือ 1,532 ตารางกิโลเมตร